Wykonano termomodernizację świetlicy wiejskiej w Grabiu
Wpisał: Grzegorz Statek   
13.11.2017.
 Zakończyła się termomodernizacja świetlicy w Grabiu. W I etapie za kwotę 55 505,00 zł zmodernizowano kotłownię gazową. Wykonawcą robót była firma WOD – KAN. C.O. – GAZ Marian Zdebski. W II etapie, który właśnie się zakończył, wykonane zostało ocieplenie wraz z elewacją, podbicie okapów oraz wymiana drzwi wejściowych. Koszt tych prac wyniósł 61 516,20 zł, wykonawcą była firma Usługi Budowlane Marek Korzeniowski.
Termomodernizacja świetlicy w Grabiu łącznie kosztowała 117 021,20 zł, w całości sfinansowana została z budżetu gminy Łapanów.


Tekst: Mirosław Drożdż

Zdjęcie: Bartłomiej Dedio