Uczniowie CKZiU w Łapanowie doskonalą umiejętności zawodowe w Niemczech
Wpisał: Grzegorz Statek   
06.11.2017.
 29 października 2017 roku grupa 30 uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jan Pawła II w Łapanowie wyjechała na miesięczną bezpłatną praktykę w okolice Lipska. „Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców” to projekt finansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna.
Partnerem szkoły jest niemiecka firma Vitalis GmbH. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 grudnia 2016 roku i potrwa do 31 marca 2018 roku. Celem głównym projektu pn. „Bogatsi doświadczeniami europejskich pracodawców” jest podniesienie wiedzy oraz umiejętności językowych i zawodowych uczniów Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. św. Jana Pawła II w Łapanowie, zwiększających ich szansę na zatrudnienie w przyszłości.

Wśród celów szczegółowych należy wyróżnić:
- zwiększenie znajomości słownictwa zawodowego z zakresu budownictwa, mechaniki i handlu,
- zdobycie nowego doświadczenia zawodowego zgodnego z zawodem, w którym uczniowie się kształcą,
- podniesienie kompetencji osobistych uczniów, związanych z poprawą ich samooceny, pewności siebie, umiejętności autoprezentacji,
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz podejmowania nowych wyzwań,
- zwiększenie wiedzy uczniów na temat kultury i tradycji Niemiec oraz wykształcenie wśród nich tolerancji i otwartości międzykulturowej.

Przed wyjazdem młodzież przechodziła w szkole miesięczne przygotowanie językowe, kulturowe oraz pedagogiczne. Po dotarciu na miejsce uczniowie wraz z opiekunami zostali zakwaterowani w ośrodku w Schkeuditz, gdzie przebywają wraz z młodzieżą z Polski oraz innych krajów europejskich. Uczniowie realizują staże w niemieckich przedsiębiorstwach w branży mechanicznej, budowlanej i handlowej oraz poznają inne firmy poprzez liczne wycieczki zaplanowane przez organizację przyjmującą. Jak pokazują pierwsze dni wyjazdu młodzież ma ciekawie zorganizowany pobyt pod względem warunków zakwaterowania, wyżywienia i praktyk. Taki wyjazd to nie tylko szansa na doskonalenie zawodowe ale również możliwość rozwijania umiejętności językowych, poznania kultury, zwyczajów regionu.
 
 
 
Informacja: Paulina Urbańczyk