"Wy jesteście przyszłością świata!..."
Wpisał: Grzegorz Statek   
18.10.2017.
 „Wy jesteście przyszłością świata!...” – słowa zapisane na sztandarze Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łapanowie kilkakrotnie zostały powtórzone w homilii wygłoszonej przez księdza infułata Władysława Gasidło podczas Mszy św., odprawianej w kościele pw. Redemptor Hominis w Łapanowie, w trakcie której został poświęcony nowy sztandar szkoły.
Dalsza część uroczystości odbyła się na terenie szkoły, w której wzięli udział Ludwik Węgrzyn – Starosta Bocheński, Artur Puciłowski – Dyrektor Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Ryszard Drożdżak – Radny Powiatu Bocheńskiego, Michał Paszkot – Radny Powiatu Bocheńskiego, Wiesław Węglarz – Radny Gminy Łapanów, Ryszard Kaczmarczyk – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Łapanów, Bernadeta Wąsik – Dyrektor Wydziału Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej w Bochni, ks. Tadeusz Jarzębak – Proboszcz Parafii Łapanów, ks. Stanisław Jachym – Proboszcz Parafii Sobolów, ks. Paweł Sukiennik – Proboszcz Parafii Niegowić, Jan Kowalski – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego o. Bochnia, Janusz Rusak – Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania Gminy Trzciana, Zbigniew Opioła – Przewodniczący Rady Rodziców CKZiU w Łapanowie, Janina Węglarz, Jan Wójcik, Marek Dudzik i wielu innych.
„Dzisiejszy dzień jest niewątpliwie tym, na który czekała cała społeczność szkolna. 16 października 2017 roku na zawsze pozostanie w naszej pamięci i w naszych sercach” – tymi słowami dyrektor szkoły Marcin Budzyn powitał zgromadzonych na uroczystości nadania CKZiU imienia św. Jana Pawła II. Podkreślił doniosłość chwili: „Wybierając na patrona szkoły osobę św. Jana Pawła II – wielkiego Polaka, pragnęliśmy podkreślić nasze przywiązanie do tradycji, poszanowanie rodzimej historii i umiłowanie ojczystego języka ”.
W podobnym tonie wybrzmiały przemówienia zacnych gości: Ludwika Węgrzyna – Starosty Bocheńskiego, Artura Puciłowskiego – Dyrektora Tarnowskiej Delegatury Kuratorium Oświaty, Zbigniewa Opioły – Przewodniczącego Rady Rodziców CKZIU w Łapanowie, Jana Wójcika – … oraz innych. Po uroczystym odczytaniu aktu nadania szkole patrona, przekazaniu sztandaru dyrektorowi szkoły i uczniom odbyła się część artystyczna, w której uczniowie zaprezentowali swoje odkrywanie świętego Patrona. Przypomnieli, że przygotowali się do tego dnia m.in. poprzez wspólne czytanie fragmentów poezji i prozy Jana Pawła II w czasie akcji ,,Jan Paweł II? Czytałem…”, pielgrzymkę do  Krakowskiego Centrum Jana Pawła II ,,Nie lękajcie się” i udział w Rajdzie Papieskim.
Na zakończenie uroczystości młodzi ludzie wraz z zaproszonymi gośćmi zawiesili gołąbki – symbolizujące pragnienie życia w świecie wolnym, w świecie pokoju i prawdy, w świecie, o którym marzył dla nas Jan Paweł II.
Dyrekcja szkoły składa wielkie podziękowania Parafialno – Gminnej Orkiestrze Dętej z Sobolowa za oprawę muzyczną uroczystości.


Tekst: CKZiU
Zdjęcia: Jan Paruch