KOMUNIKAT - TRENING SWA
Wpisał: Wiesław Węglarz   
18.10.2017.
I nformujemy, że w dniach 19 – 20 października 2017 roku odbędzie się powiatowy trening systemu wykrywania i alarmowania z wykorzystaniem systemów alarmowania ludności. W ramach treningu dnia 20 października 2017 roku o godz.10.20

nadany zostanie sygnał alarmowy ( sygnał akustyczny przez syreny alarmowe).

Podstawa prawna:

Syreny uruchomione zostaną zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r. poz. 96).

 

Rodzaje sygnałów