Wyremontowano drogę koło cmentarza
Wpisał: Grzegorz Statek   
17.10.2017.
 Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont drogi dojazdowej koło cmentarza na działkach nr 196/2 w msc. Łapanów i 602/24 w msc. Kobylec”. W ramach prowadzonych prac wykonano nasyp oraz górną warstwę podbudowy, położono nawierzchnię z masy asfaltowej, wykonano pobocza, oczyszczono rowy, ułożono ścieki betonowe, zamontowano próg zwalniający oraz bariery ochronne.
Koszt zadania wyniósł 61 022,71 zł, z czego 30 000,00 zł to dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego, 31 022,71 zł wkład własny gminy.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż