Nagrody Wójta Gminy Łapanów dla nauczycieli
Wpisał: Grzegorz Statek   
13.10.2017.
 Decyzją wójta Roberta Roja w Dniu Edukacji Narodowej wręczone zostały nagrody Wójta Gminy Łapanów dla nauczycieli wyróżniających się znaczącym dorobkiem i szczególnymi osiągnięciami w swojej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej:
- dla Pani mgr Teresy Leśniak - Nauczyciela Dyplomowanego Szkoły Podstawowej  im. Mikołaja Kopernika w Grabiu, zarazem Dyrektora Szkoły, za znaczący dorobek w 35-letniej nauczycielskiej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
- dla Pani mgr Krystyny Leśniak - Nauczyciela Dyplomowanego Szkoły Podstawowej w Tarnawie, za znaczący dorobek w 33-letniej nauczycielskiej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
- dla Pani mgr Anny Stawarz - Nauczyciela  Dyplomowanego Szkoły Podstawowej  im. św. Jana Kantego w Łapanowie, za szczególne osiągnięcia w 15-letniej nauczycielskiej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
- dla Pani mgr Karoliny Malik - Nauczyciela Dyplomowanego Szkoły Podstawowej im. św. Jana Kantego w Łapanowie, za szczególne osiągnięcia w 14-letniej nauczycielskiej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej,
- dla Pana mgr Tomasza Skiby - Nauczyciela Mianowanego Szkoły Muzycznej I Stopnia w Sobolowie, za szczególne osiągnięcia w 8-letniej nauczycielskiej pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
    Nagrodę w imieniu Wójta Gminy Łapanów wręczyli: kierownik Centrum Obsługi Oświaty Anna Kurnik dyrektor Teresie Leśniak, Sekretarz Gminy Łapanów Anna Piasecka pozostałym wyróżnionym nauczycielom.  


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż