Jubileusz Pani Jadwigi Król
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
10.10.2017.
 Pani Jadwiga Król z Kamyka w dniu 7 października 2017 r. obchodziła Jubileusz swoich setnych urodzin. Szanownej Jubilatce w tym uroczystym dniu życzenia składali: Sekretarz Gminy Anna Piasecka w zastępstwie Wójta Gminy Łapanów, Radny Gminy Łapanów Krzysztof Kluba, Radny Powiatowy Ryszard Drożdżak, przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Bochni, Sołtys wsi Kamyk Maria Nalepa i Kierownik USC Maria Wiśniewska.
 
Listy gratulacyjne przesłali Prezes Rady Ministrów Beata Szydło, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik i Prezes KRUS Adam Sekściński.
        Serdecznie gratulujemy tak pięknego jubileuszu, życzymy Pani Jadwidze na kolejne lata dużo dobrego zdrowia, cierpliwości w zmaganiu się z wszelkimi niedogodnościami dnia codziennego oraz jeszcze wielu lat zasłużonego odpoczynku w cieple rodzinnego klimatu.
 
Galeria: 
 
 
Tekst: Maria Wiśniewska
Zdjęcia: Zbigniew Hejmo