Wyremontowano drogi gminne
Wpisał: Grzegorz Statek   
09.08.2017.
 Zakończyła się realizacja dwóch zadań, na które Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał gminie Łapanów promesę w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych:
1.    Remont drogi gminnej nr K580199 Łapanów – Do wałów – Zalew w msc. Łapanów,
2.    Remont drogi gminnej nr K580243 Zbydniów – Przeginia w msc. Zbydniów,
W Łapanowie na odcinku 285 m wykonane zostało kropienie emulsją, położona została geosiatka oraz nawierzchnia asfaltowa. W Zbydniowie na odcinku 360 m wykonana została dolna i górna warstwa podbudowy z kamienia łamanego oraz nawierzchnia asfaltowa. Wysokość dotacji wyniosła 116 604,00 zł, wkład własny gminy to 15 986,54 zł.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż