Gmina otrzymała promesę
Wpisał: Grzegorz Statek   
09.08.2017.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznał gminie Łapanów promesę w wysokości 280 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr K580193 Kobylec – Chrostowa w m. Chrostowa w km 2+887 – 4+448”.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2017 r.
Informacja: Mirosław Drożdż