Ogłoszenie o zamiarze udzielenia zamówienia publicznego
Wpisał: Grzegorz Statek   
18.05.2017.

Gmina Łapanów ogłasza zamiar udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.: "Remont kładki dla pieszych w miejscowości Tarnawa".

Ogłoszenie
Oferta
Przedmiar