Informacja
Wpisał: Grzegorz Statek   
18.05.2017.
Wójt Gminy Łapanów informuje, że w związku z koniecznością wykonania stabilizacji osuwiska w ciągu drogi gminnej nr K 580180 Kamyk - Wierzchowina w msc. Kamyk, zostanie ona wyłączona z ruchu na odcinku prowadzonych prac w okresie od 22.05.2017 r. do 29.09.2017 r.. Dojazd do posesji powyżej osuwiska możliwy drogami gminnymi od strony msc. Chrostowa lub Wola Wieruszycka.