Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
Wpisał: Grzegorz Statek   
12.05.2017.
Powiatowy Urząd Pracy w Bochni informuje o możliwości otrzymania przez osoby bezrobotne powyżej 30 roku życia środków na podjęcie działalności gospodarczej a pracodawców o możliwości uzyskania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy  w ramach realizowanego przez Urząd projektu „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie bocheńskim (III)”.
 
Pełna informacja: kliknij