Oddali hołd żołnierzom z oddziału "Żandarmeria"
Wpisał: Grzegorz Statek   
13.04.2017.
 W dniu 9 kwietnia 2017 r. w kościele pw. Redemptor Hominis w Łapanowie odprawiona została Msza św. w intencji żołnierzy podziemia niepodległościowego, walczących w oddziale „Żandarmeria” dowodzonym przez kpt. Jana Dubaniowskiego ps. „Salwa”. Po Mszy św. poczty sztandarowe, delegacje oraz zaproszeni goście przeszli pod Grabowiec.
Tam Ireneusz Sobas, współorganizator uroczystości, powitał wszystkich zebranych, wskazał także powody, dlaczego współczesna Polska winna składać hołd żołnierzom niezłomnym. W dalszej kolejności głos zabrał wójt Robert Roj. Podziękował obecnym za liczny udział oraz za odwagę w wyznawaniu prawdy o polskim czynie zbrojnym, który miał miejsce bezpośrednio po zakończeniu II wojny światowej. Następnie dr hab. Teofil Wojciechowski pokrótce przedstawił próbę wyrugowania z pamięci narodu prawdy o żołnierzach wyklętych, wskazał również na ich wielkie bohaterstwo w nierównej walce z komunistycznym okupantem.
Ostatnim punktem obchodów było złożenie kwiatów pod brzozowym krzyżem poświęconym żołnierzom kpt. Jana Dubaniowskiego „Salwy”. Kwiaty złożył wójt Robert Roj wraz z radnymi Rady Gminy, asystent posła Włodzimierza Bernackiego, Delegacja Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Bochnia, przedstawiciele służb mundurowych oraz delegacje szkół z terenu Gminy Łapanów. Jak zawsze obecne było Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej „Najemnicy Bocheńscy”, podobnie jak w ubiegłym roku w uroczystości uczestniczyła nowosądecka Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż