Walne Zebranie OSP Łapanów
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.04.2017.
 W dniu 18 marca 2017 r. druhowie z jednostki OSP Łapanów spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w czasie jego trwania zapoznali się m.in. ze sprawozdaniami merytorycznym oraz finansowym za okres od ostatniego Walnego, dyskutowali o bieżącej działalności jednostki, a także o planach na jej dalszy rozwój.
W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. bryg. Krzysztof Kokoszka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie druh Robert Roj, kapelan jednostki ks. prob. Tadeusz Jarzębak i inni.


Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Andrzej Grabacki