Wnioski obszarowe - harmonogram dyżurów
Wpisał: Grzegorz Statek   
17.03.2017.

HARMONOGRAM DYŻURÓW DORADCÓW W KAMPANII DOPŁAT OBSZAROWYCH I RŚK  NA 2017r.  W GMINIE ŁAPANÓW

Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Bochni informuje, że w dniach 20.03.2017 do  15.05.2017r pełnione będą dyżury doradców  w ramach pomocy przy wypełnianiu wniosków obszarowych i programów rolno -środowiskowych oraz rolno –środowiskowo – klimatycznych.

Dyżury pełnione będą:
Poniedziałek w godz. 8.30-15.00 (Pani Małgorzata Szot )
Wtorek w godz. 8.30-12.30 (Pani Teresa Migdał)
Środa w godz. 8.30-15.00 (Pani Małgorzata Szot)
Czwartek w godz. 8.30-12.30 (Pani Teresa Migdał)
Pomoc w wypełnianiu wniosków będzie udzielana w budynku Remizy OSP w Łapanowie – wejście od tyłu od strony palcu zabaw.
Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego świadczy usługi sporządzania wniosków – odpłatnie (zgodnie z aktualnym cennikiem MODR z/s w Karniowicach)
Ponadto pomoc w wypełnianiu wniosków będzie udzielana również w :
- MODR PZDR Bochnia – ul. Partyzantów 2, 32-700 Bochnia Tel. 14/612-  44 – 73
- ARiMR Bochnia, ul. Windakiewicza 9, 32-700 Bochnia Tel. 14/612-49- 75
                        
                                         Kierownik MODR PZDR Bochnia
                                                     (-) Grażyna Filip