Dotacje dla klubów sportowych z gminy Łapanów
Wpisał: Grzegorz Statek   
15.03.2017.
Starostwo Powiatowe w Bochni ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu. Miło nam przekazać informację, że wszystkie wnioski złożone przez kluby sportowe z gminy Łapanów otrzymały dofinansowanie. W tym roku będą realizowane następujące zadania:
1. LKS Piast Łapanów – XIII Memoriał Piłkarski im. Janusza Kuliga – dofinansowanie powiatu bocheńskiego – 1900 zł
2. LKS Piast Łapanów – II edycja turnieju rzutów karnych o Puchar Starosty Bocheńskiego, połączona z Ogólnopolską akcją profilaktyki walki z rakiem piersi „Razem wygrywamy z rakiem piersi” – dofinansowanie powiatu bocheńskiego – 1900 zł
3. LKS Tarnavia Tarnawa – X Memoriał Piłkarski im. Jerzego Kopanicy – dofinansowanie powiatu bocheńskiego – 1425 zł
4. ULKS „Fajfer 2001” Łapanów – VII Olimpiada Lekkoatletyczna – dofinansowanie powiatu bocheńskiego – 1425 zł
5. LUKS Sobolik Sobolów – Turniej tenisowy o Puchar Ziemi Łapanowskie j– dofinansowanie powiatu bocheńskiego – 1425 zł
6. LKS Naprzód Sobolów – Turniej Piłkarski Młodziczek – dofinansowanie powiatu bocheńskiego – 1900 zł
    Spośród zadań z zakresu kultury dofinansowanie w kwocie 1425 zł otrzymał projekt pn. „Święto Gospodyni 2017” złożony przez Stowarzyszenie „Tarnawianki” z Tarnawy.
 
Informacja: Tadeusz Mazur