Zostali ratownikami życia
Wpisał: Grzegorz Statek   
13.03.2017.
 1 marca 2017 r. w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego miała miejsce Akcja  Honorowego Krwiodawstwa, organizowana przy współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie. Akcję poprzedziła promocja honorowego krwiodawstwa wśród mieszkańców Łapanowa oraz pracowników Urzędu Gminy. Jak zwykle i tym razem zgłosiło się wielu bohaterów, którzy dobrowolnie i za darmo poświęcili swój czas i bezcenną cząstkę samego siebie, by uratować życie bliźniemu.
Zarejestrowano 23 dawców, krew oddało 20, co dało łącznie 9 litrów krwi. Opiekunowie HDK składają wszystkim dawcom krwi wyrazy szacunku ogromnego uznania za ratowanie największej wartości, jaką jest ludzkie życie.


Tekst: Ewa Wiaderny
Zdjęcia: Ewa Wiaderny, Krzysztof Sutor