Planowane wyłączenia energii elektrycznej
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
10.03.2017.
"TAURON" informuje, że ze względu na konieczność przeprowadzenia prac modernizacyjnych na sieci elektroenergetycznej wyłączone będą:  

Wola Wieruszycka w kierunku rzeki, Cichawka, Kamyk za rzeką  
Rozpoczęcie: 13/03/2017 08:00:00  
Zakończenie: 13/03/2017 09:00:00  
Rozpoczęcie: 13/03/2017 13:00:00  
Zakończenie: 13/03/2017 15:00:00  

Wola Wieruszycka od stacji transformatorowej w kierunku Sobolowa  
Rozpoczęcie: 13/03/2017 08:00:00  
Zakończenie: 13/03/2017 15:00:00  

Za utrudnienia przepraszamy.  www.tauron-dystrybucja.pl