Konsultacje w sprawie bezpieczeństwa
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.03.2017.
 W dniu 1 marca 2017 r. w Domu Kultury w Łapanowie odbyły się konsultacje w sprawie bezpieczeństwa na terenie Gminy Łapanów. Komendant Powiatowy Policji w Bochni mł. insp. Mariusz Dymura poinformował o skali zdarzeń przestępczych, które miały miejsce w naszej gminie w ciągu ostatnich 3 lat. Przedstawił najważniejsze zagrożenia oraz sposoby ich zapobiegania.
Zwrócił uwagę, iż Gmina Łapanów jest najbezpieczniejszą gminą w całym powiecie. Z dumą podkreślił, że od kilku lat zmniejsza się czas oczekiwania na interwencję policji. W konsultacjach uczestniczył wójt Robert Roj, radni, sołtysi, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz kierownicy referatów Urzędu Gminy. W trakcie spotkania zgłosili oni swoje uwagi dotyczące poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Łapanów.


Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Łukasz Jonak