Wydawanie żywności
Wpisał: Grzegorz Statek   
02.03.2017.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapanowie informuje, iż w dniu 06.03.2017r. tj. poniedziałek, w godzinach 8:00 -  17:00  w podziemiach nowego kościoła w Łapanowie będzie wydawana żywność na podstawie skierowań do Caritas Kraków. Jednocześnie prosimy o przybycie w wyznaczonym dniu, gdyż w inne dni nie będzie możliwości odebrania żywności.