Babski Comber w Sobolowie
Wpisał: Grzegorz Statek   
24.02.2017.
 Jak co roku panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Sobolowa postanowiły wspólnie zakończyć karnawał. Od wielu już lat robią to w specyficzny sposób – organizując Babski Comber. Kobiety napiekły pączków i biesiadowały żartując, bawiąc się oraz śpiewając ludowe piosenki. Według dawnej tradycji starano się napić i najeść do syta, aby nabrać sił do przetrwania wielkiego postu.
Z pomocą przybyli również panowie, aby pomóc w zjedzeniu słodkich łakoci. Kultywowanie naszych ludowych zwyczajów to nasz obowiązek, zwłaszcza dzisiaj, gdy większość z nas biegnie szybko do nowoczesności. To nasz największy skarb, to siła i tożsamość małopolskiej wsi.


Tekst: Jadwiga Musiał
Zdjęcia: Mirosław Drożdż