Uwaga na nieuczciwe firmy
Wpisał: Grzegorz Statek   
23.02.2017.
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego informuje, że w związku  z licznymi sygnałami dotyczącymi działalności na terenie Małopolski  firm, które powołując się na konieczność wymiany nieekologicznych pieców i możliwość zdobycia na ten cel dofinansowania z RPO WM 2014-2020 odwiedzają mieszkańców naszego regionu oferując odpłatne!!! wykonanie audytów energetycznych, przestrzegamy przed wpuszczaniem do domów jakichkolwiek osób postronnych (firm) i ponoszenia w związku z tym jakichkolwiek opłat.
 
Więcej informacji: kliknij