Do końca lutego wnioski o zwrot podatku akcyzowego dla rolników!
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.02.2017.
Urząd Gminy w Łapanowie przypomina, że termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego za  I półrocze 2017 przypada na miesiąc LUTY.  Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakup  oleju napędowego za okres od 01.08.2016 r. do 31.01.2017r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2017r. i wynosi 86,00  zł do 1 ha użytków rolnych.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wersja pdf)

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego (wersja edytowalna)