Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6211146 -gości od 2008r
Aktualności:
Absolutorium dla Wójta Gminy PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
02.05.2007.
 W dniu 27 kwietnia br. odbyła się VI Sesja Rady Gminy Łapanów, głównym jej tematem było udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy. Wójt Gminy Pan Jan Kulig przedstawił sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok, z którego wynika, że Gmina Łapanów na inwestycje wydatkowała ok. 4,5 mln zł,  w tym z zewnątrz pozyskała ok. 3,5 mln zł.

Czytaj całość…
 
Felieton Radnego Gminy Łapanów PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
27.04.2007.
      Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród Mieszkańców Łapanowa pokazują, że największego dofinansowania z Budżetu Gminy wymagają: Ochrona Zdrowia (68 %), Infrastruktura Drogowa (60 %), Oświata
(50 %) oraz Bezpieczeństwo Publiczne
(38 %). Można więc stwierdzić, że najbardziej zależy nam na jakości świadczonych usług medycznych, która jest wypadkową kwalifikacji kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i innego personelu średniego, posiadanego sprzętu medycznego, ale także warunków lokalowych.
Czytaj całość…
 
Odnowione zabytkowe nagrobki na cmentarzu w Sobolowie PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
27.04.2007.

 Dzięki staraniom Ks. Stanisława Jachyma – Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wszystkich Świętych w Sobolowie i Urzędu Gminy w Łapanowie, dokonano przy wsparciu Fundacji na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja renowacji zabytkowych nagrobków na cmentarzu wojennym nr 339 z okresu I wojny światowej w miejscowości Sobolów.

Czytaj całość…
 
Powiatowe Biegi Sztafetowe PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
20.04.2007.
 W czwartek 19 kwietnia 2007 roku nad zalewem w Łapanowie przeprowadzono powiatowe biegi przełajowe szkół średnich i sztafetowe szkół podstawowych oraz  gimnazjum.
W zawodach uczestniczyło ok.600 biegaczy z całego powiatu bocheńskiego.
Bardzo dobrze wypadli reprezentanci gminy Łapanów, swoimi wynikami potwierdzili, że Łapanów jest potęgą w  biegach.
Czytaj całość…
 
Papieżowi sosny PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
17.04.2007.

  W dniu 17 kwietnia 2007r. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bochni uroczyście została posadzona pierwsza ze 100 sosen na cześć Jana Pawła II.
  Młodzież z naszej Gminy czynnie włączyła się do akcji sadząc po
1- sosence przy swojej szkole .

Czytaj całość…
 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.04.2007.
 W dniu 31 marca 2007r. w Stalowej Woli odbyła się XIII Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w Biegach Przełajowych. Awans z zawodów makroregionalnych uzyskali  następujący zawodnicy Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego ,,Fajfer 2001”- Łapanów:
Magdalena Mrugacz i Mariola Galica w biegu na dystans 3000m. Mateusz Trybuła – 3000m, Mateusz Młyński i Łukasz Kulig- 5000m. W Stalowej Woli startowali też w rywalizacji młodzikowskiej Talent Cross  Łukasz Kowalczyk oraz Kamil Knapik.

Czytaj całość…
 
Druga rocznica śmierci Papieża Jana Pawła II PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
02.04.2007.

 Zatrzymaj się, to przemijanie ma sens
(‘Tryptyk Rzymski’- Jan Paweł II)

Włączając się do rocznicy obchodów śmierci Papieża Wielkiego Polaka – Wójt Gminy Łapanów  Jan Kulig wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz oświaty, złożył okolicznościową wiązankę pod pomnikiem Patrona Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie zapalając symboliczne znicze.

Czytaj całość…
 
KONKURS NA DYREKTORÓW PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
27.03.2007.

Wójt Gminy Łapanów ogłasza konkurs na:

1. Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Łapanowie

Tekst ogłoszenia 

2. Dyrektora Przedszkola Publicznego w Łapanowie

Tekst ogłoszenia 

 
Walne zebranie OSP Łapanów PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.03.2007.
 24 lutego 2007r. w Domu Kultury odbyło się walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Łapanowie. W zebraniu uczestniczył Wójt Gminy Łapanów Pan Jan Kulig. Podczas zebrania ostały przedstawione sprawozdania z działalności:
- sprawozdanie z działalności OSP Łapanów, które przedstawił Prezes Pan Mieczysław Nowak
- sprawozdanie i projekt planu finansowego, które przedstawił Skarbnik Pan Jan Śliwa
- sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP, które przedstawił Przewodniczący KR Pan Adam Kogut

Czytaj całość…
 
Rada Gminy Łapanów uchwaliła nowy budżet PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
01.03.2007.

 Głównym tematem IV Sesji Rady Gminy Łapanów w dniu 28 lutego 2007 roku było przyjęcie budżetu gminy na rok 2007.
Po stronie dochodów wyniesie on 16 110 256,00 zł, zaś po stronie wydatków 17 252 161,00 zł. Najwięcej środków z tegorocznego budżetu, bo aż  6 189 200,00 zł przeznaczonych zostanie na oświatę gminną, na ochronę środowiska 2 032 360,00 zł w tym zakończenie rozbudowy oczyszczalni ścieków współfinansowanej ze środków ZPORR; na drogownictwo  1 239 250,00 zł w tym zakończenie projektu pn. „Integracja społeczno-gospodarcza Gminy Łapanów poprzez modernizację połączeń drogowych i mostowych” współfinansowanego ze środków ZPORR, budowa chodników; na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 530 000,00 zł w tym dotacja na działalność domów kultury i bibliotek, dotacja na dofinansowanie prac remontowych przy obiektach zabytkowych; na kulturę fizyczną i sport 120 000,00 zł 

Czytaj całość…
 
Wyniki IV Memoriału im. Janusza Kuliga PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
26.02.2007.

 W sobotę 24 lutego 2007r. w sali ZS w Łapanowie odbył się IV Memoriał Piłkarski im. Janusza Kuliga. Memoriał poświęcony Januszowi Kuligowi, najwybitniejszemu sportowcowi naszej ziemi, organizowany jest już po raz czwarty. Janusz tutaj zaczynał swoją karierę sportową, tu kopał piłkę  w miejscowym Klubie Sportowym Piast. W organizowanych turniejach o "Puchar Janusza Kuliga", Janusz zawsze przyjeżdżał osobiście i wręczał ufundowane przez siebie nagrody.
W sobotnim turnieju brało udział sześć  drużyn piłkarskich reprezentujących  gimnazja w Łapanowie, Tarnawie, Sobolowie, Trzcianie, Muchówce i Leszczynie.

Czytaj całość…
 
Trwają zebrania sprawozdawczo-wyborcze w OSP PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
22.02.2007.
 10 lutego 2007r.  odbyło się zebranie OSP w Zbydniowiu . Na uwagę zasługuje fakt, że wzrasta zainteresowanie młodzieży  pracą w szeregach straży pożarnej. Dobiega również końca rozpoczęta w 2005 r. modernizacja  remizy OSP w Zbydniowiu. Dobudowano część budynku, budynek ocieplono i otynkowano, nad całością położono nowy dach z myślą o poddaszu, gdzie znajdować się ma świetlica wiejska.
Czytaj całość…
 
W Gminie Łapanów wybrano sołtysów na V kadencję 2006 - 2010 PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
22.02.2007.

 Dobiegły końca zebrania sprawozdawczo - wyborcze sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Łapanów. W miesiącach styczeń - luty przeprowadzono 17 zebrań, na których sołtysi złożyli sprawozdania za okres kadencji natomiast Wójt Gminy Jan Kulig  dokonał podsumowania osiągnięć oraz oceny pracy poszczególnych sołtysów. Tym samym dziękując za bardzo dobrą współpracę.

Czytaj całość…
 
Wyniki wyborów do Małopolskiej Izby Rolniczej PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
20.02.2007.
W wyniku wyborów do Małopolskiej Izby Rolniczej w dniu 04 lutego 2007r wybrano dwóch delegatów z terenu Gminy Łapanów, którzy będą reprezentować rolników w Radzie Powiatu Małopolskiej Izby Rolniczej.
Wybrani delegaci to:
Pan Dariusz Włudyka zamieszkały Zbydniów
Pan Zygmunt Zdebski zamieszkały Kobylec
 
Wybory do Izb Rolniczych w Łapanowie PDF Drukuj
Wpisał: Grzegorz Statek   
21.02.2007.
Małopolska Izba Rolnicza jest jednostką organizacyjną wojewódzkiego samorządu rolniczego. Działa na mocy ustawy z 14 grudnia 1995 roku. Członkami Izb są osoby fizyczne i prawne, które są podatnikami podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej oraz członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Członkowie Izby raz na cztery lata wybierają swoich przedstawicieli w gminach, przedstawiciele ci tworzą Radę Powiatową, a 2 osoby z każdej Rady Powiatowej wchodzą w skład Walnego Zgromadzenia Małopolskiej Izby Rolniczej, które jest najważniejszym organem Izby - wybiera Zarząd, udziela mu absolutorium, uchwala budżet itd.
Czytaj całość…
 
Ważna informacja! PDF Drukuj
Wpisał: Jarosław Nowojowski   
20.02.2007.

Urząd Gminy w Łapanowie uprzejmie informuje, iż opłatę skarbową, podatki i opłaty lokalne można uiszczać na nasze konto bankowe w KBS: O/Łapanów Nr 14 8591 0007 0120 0000 0026 0001


Międzynarodowy numer konta bankowego dla Urzędu Gminy Łapanów :

Krakowski Bank Spółdzielczy przez Bank Gospodarki Żywnościowej
IBAN -  PL 14 85910007 0120 0000 0026 0001
SWIFT - GOPZPLPW

 
«« start « poprz. 161 162 163 164 165 166 167 168 169 nast. » koniec »»

Pozycje :: 3508 - 3528 z 3530
© 2017 Strona Gminy Łapanów