Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6402149 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Wyremontowano drogę koło cmentarza PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
17.10.2017.
 Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont drogi dojazdowej koło cmentarza na działkach nr 196/2 w msc. Łapanów i 602/24 w msc. Kobylec”. W ramach prowadzonych prac wykonano nasyp oraz górną warstwę podbudowy, położono nawierzchnię z masy asfaltowej, wykonano pobocza, oczyszczono rowy, ułożono ścieki betonowe, zamontowano próg zwalniający oraz bariery ochronne.
Koszt zadania wyniósł 61 022,71 zł, z czego 30 000,00 zł to dotacja Samorządu Województwa Małopolskiego, 31 022,71 zł wkład własny gminy.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów