Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6402153 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
17.10.2017.
 W dniu 16 października 2017 r. w Łapanowie odbyło się szkolenie przeznaczone dla specjalistów zaangażowanych w prace Zespołów Interdyscyplinarnych oraz grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie z terenu Gminy Łapanów  i Gminy Trzciana. Zostało ono zorganizowane przez firmę Profilaktyka KIER.
Zakres tematyczny szkolenia obejmował: sytuację psychologiczną dziecka krzywdzonego, jak rozpoznać przemoc wobec dzieci i jej konsekwencje, wykorzystywanie seksualne dzieci, rola instytucji pomocowych w reagowaniu na przemoc wobec dzieci.
      Celem szkolenia było podniesienie kwalifikacji zawodowych osób biorących udział w niesieniu kompleksowej pomocy dziecku doświadczającemu przemocy.

Tekst: Ewa Sowa
Zdjęcia: Mirosław Drożdż
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów