Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6402120 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Komunikat PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
12.10.2017.
Wójt Gminy zawiadamia, że na najbliższej Sesji Rady Gminy Łapanów planowane jest podjęcie uchwały o przystąpieniu do zmiany punktowej Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łapanów, w związku z tym wnioski o dokonanie zmian w planie zagospodarowania mogą być składane przez zainteresowanych w tut. Urzędzie do dnia 19 października 2017 r.

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów