Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450249 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Gmina otrzymała promesę PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
09.08.2017.
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w ramach podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyznał gminie Łapanów promesę w wysokości 280 000,00 zł na realizację zadania pn. „Remont drogi gminnej nr K580193 Kobylec – Chrostowa w m. Chrostowa w km 2+887 – 4+448”.
Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2017 r.
Informacja: Mirosław Drożdż
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów