Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6403658 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zbiórka odpadów wielkogabarytowych PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
08.05.2017.
 Urząd Gminy Łapanów informuje, że :
1)    w dniach 29 i 30 maja 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych (stare meble, dywany, materace, wózki dziecięce, wanny, muszle klozetowe i.t.p), zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego tj. lodówek, pralek, komputerów, drukarek, telewizorów, monitorów, odbiorników radiowych, narzędzi elektrycznych, telefonów, mikrofalówek, czajników, świetlówek itp.),
odpadów niebezpiecznych gromadzonych w workach pomarańczowych oraz opon (wyłącznie od samochodów osobowych), które zainteresowani winni wystawić na poboczach dróg publicznych (wojewódzkiej, powiatowych i gminnych).
Do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wraków pojazdów, materiałów  budowlanych, gruzu, i.t.p.
      Odpady należy wystawić w przeddzień lub w dniu zbierania odpadów do godz. 7ºº.
Harmonogram  odbioru  odpadów wielkogabarytowych przedstawia się następująco:

29 maja 2017
Łapanów
Kępanów
Grabie
Boczów
Tarnawa
Ubrzeż
Wola Wieruszycka
Wieruszyce

30 maja 2017
Cichawka
Brzezowa
Kobylec
Wolica
Lubomierz
Zbydniów
Sobolów
Kamyk
Chrostowa

2)    w dniu 31 maja 2017 r. odbędzie się nieodpłatna zbiórka odpadów foliowych produkowanych w gospodarstwach rolnych : folii po kiszonkach, folii ogrodniczych różnych typów, zużytych worków po nawozach i.t.p.
Folie należy złożyć w przeddzień zbiórki lub w dzień zbiórki najpóźniej do godz. 8.00 w następujących punktach:
•    Chrostowa –  przy świetlicy wiejskiej
•    Cichawka –  obok sklepu (po lewej stronie drogi do szkoły)
•    Grabie –  przed budynkiem świetlicy wiejskiej
•    Kobylec – na placu targowym
•    Sobolów – na parkingu parafialnym - przy sklepie
•    Tarnawa – w centrum wsi (obok ławy)
•    Zbydniów – przy magazynie nawozowym

Mieszkańcy pozostałych sołectw odpady foliowe dostarczają do wyżej wymienionych punktów.

Przekazywane odpady należy odpowiednio przygotować:
•        otrzepać z ziemi i innych zanieczyszczeń
•        maksymalnie zwinąć i związać sznurkiem.

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów