Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450297 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.04.2017.
 W dniu 26 marca 2017 r. w Publicznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce  odbyło się szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, które zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Cichawka „Realiśći” dla mieszkańców.  Zajęcia prowadzone były przez Druha Tomasza Pruchnika z Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbydniowie.
Szkolenie obejmowało wykład połączony z prezentacją multimedialną , pokaz oraz praktyczne ćwiczenia na fantomach dorosłego, dziecka i niemowlęcia. Na zajęciach mieszkańcy Cichawki zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w stanach nagłego zagrożenia życia oraz wykonania podstawowych zabiegów resuscytacji krążeniowo - oddechowej. W trakcie zajęć uczestnicy uczyli się: oceny bezpieczeństwa i funkcji życiowych poszkodowanego, etapów udzielania pierwszej pomocy, wezwania pomocy, korzystnego zagospodarowania osób trzecich w pierwszej pomocy przedmedycznej, standardów działania służb ratowniczych, pozycji bezpiecznej, wykonania resuscytacji oddechowo krążeniowej przy udziale jednej lub dwóch osób. W czasie szkolenia mieszkańcy zdobywali wiedzę, jak postępować w przypadku: zadławienia, omdlenia, ataku epilepsji, krwotoku, złamania, zawału serca, cukrzycy, bólu w klatce piersiowej, osoby nieprzytomnej lub z zasłabnięciem, porażenia prądem elektrycznym, oparzenia.                                              
          Pan Tomasz Pruchnik omówił również zastosowanie defibrylatora zewnętrznego oraz wykorzystanie apteczki i jej wyposażenia.
Ważnym tematem zajęć teoretyczno – praktycznych  było omówienie przepisów prawnych dotyczących udzielania pierwszej pomocy.
Prowadzący szkolenie podkreślił, że wypadki mogą zdarzyć się wszędzie zarówno w domu jak i w pracy. W walce o ludzkie życie liczy się każda minuta. Wiedza, jak postępować w takich przypadkach jest niezbędna by ograniczyć szkody związane z urazem lub nawet uratować  życie poszkodowanej osobie przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy.
Bardzo dziękujemy Panu Tomaszowi Pruchnikowi za to, że podzielił się  z nami swoją wiedzą i doświadczeniem.

"Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażania siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3."
Kodeks karny art. 162.
 
 
 
Informacja: Ewa Czarnecka
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów