Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450318 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Walne Zebranie OSP Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
03.04.2017.
 W dniu 18 marca 2017 r. druhowie z jednostki OSP Łapanów spotkali się na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym, w czasie jego trwania zapoznali się m.in. ze sprawozdaniami merytorycznym oraz finansowym za okres od ostatniego Walnego, dyskutowali o bieżącej działalności jednostki, a także o planach na jej dalszy rozwój.
W Zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy PSP w Bochni st. bryg. Krzysztof Kokoszka, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Łapanowie druh Robert Roj, kapelan jednostki ks. prob. Tadeusz Jarzębak i inni.


Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Andrzej Grabacki
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów