Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450312 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Nauka pływania w ramach Programu "Już Pływam" PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
31.03.2017.
 Ruszyła kolejna, już X edycja Programu "Już Pływam" realizowana na terenie gminy Łapanów. Przez 9 tygodni 84 dzieci ze Szkół Podstawowych z klas  I-VI, będzie uczestniczyć w zajęciach nauki pływania zorganizowanych w ramach Programu „Już Pływam”, realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.
Zajęcia odbywają się na krytej pływalni w Proszówkach, na której zapewniona jest fachowa obsługa instruktorska i ratownicza. Celem programu jest podniesienie ogólnej sprawności fizycznej uczniów, nabycie podstawowych umiejętności pływackich, profilaktyka wad postawy i skrzywień kręgosłupa, wzrost bezpieczeństwa dzieci. Zakładanymi rezultatami programu jest zdobycie umiejętności pływania przez uczestników, zapoznanie ucznia z zasadami bezpieczeństwa, rozważne i aktywne spędzanie wolnego czasu, oswojenie dzieci z wodą, kąpieliskiem, rozwijanie społecznych zachowań, zdyscyplinowanie i systematyczność, poprawa kondycji fizycznej oraz profilaktyka wad postawy. Całkowita wartość projektu wynosi 18 815,76 zł. Sejmik Województwa Małopolskiego na wniosek gminy, przyznał pomoc finansową w kwocie 7 450,00 zł.
 
 
 
Zdjęcia: Zbigniew Hejmo
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów