Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6403621 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Szkolny Klub Sportowy PDF Drukuj
Oceny: / 3
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
14.03.2017.
 Szkoły z gminy Łapanów zostały zakwalifikowane do projektu Szkolny Klub Sportowy. Projekt jest realizowany przez Małopolski Szkolny Związek Sportowy przy dofinansowaniu  z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Osiem grup ćwiczebnych z gminy Łapanów zakwalifikowało się do projektu.


Zajęcia odbywać się będą w szkołach: Publiczne Gimnazjum w Łapanowie – dwie grupy, Publiczne Gimnazjum w Sobolowie – dwie grupy, Publiczna Szkoła Podstawowa w Łapanowie – jedna grupa, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolowie – jedna grupa, Publiczna Szkoła Podstawowa w Zbydniowie – jedna grupa, Publiczna Szkoła Podstawowa w Cichawce – jedna grupa.  Gmina pozyskała 22 400 złotych na realizację  projektu, deklarując  dofinansowanie ze środków własnych 2000 złotych, jak również udostępnienie obiektów sportowych.
Program „Szkolny Klub Sportowy” jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół dla dzieci i młodzieży – szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, bez względu na wiek, płeć oraz sprawność fizyczną. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych i rekreacyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia wychowania fizycznego w danej szkole.
Program polega na zorganizowaniu i prowadzeniu przez 35 tygodni w dwóch edycjach wiosennej 16.01.2017-22.06.2017 i jesiennej 1.09.2017-15.12.2017, systematycznych zajęć sportowych w wymiarze 2 razy w tygodniu dla każdego uczestnika, w 60-minutowych jednostkach ćwiczebnych, w grupach minimum 15-osobowych. Zakłada się przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 70 jednostek zajęć sportowych dla każdej grupy.


Informacja: Tadeusz Mazur

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów