Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6403636 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Zebranie wiejskie w Kobylcu PDF Drukuj
Oceny: / 1
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
07.03.2017.
 4 marca 2017 r. mieszkańcy Kobylca spotkali się na zebraniu wiejskim. Sołtys Jan Hejmo poinformował o działaniach prowadzonych na terenie sołectwa w 2016 r. w ramach odpisu podatkowego, wójt Robert Roj omówił inwestycje zrealizowane w gminie w ubiegłym roku, szczegółowo przedstawił też kwestię przydatności wody do spożycia. O interpelacjach składanych na sesjach poinformował radny Zbigniew Kogut.
Mieszkańcy w trakcie spotkania zgłosili liczne postulaty, pytali także wójta oraz sołtysa o kwestie związane z inwestycjami na terenie sołectwa Kobylec.


Tekst i zdjęcia: Mirosław Drożdż
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów