Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450283 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Wójt odebrał promesę na remont osuwiska w Kamyku PDF Drukuj
Oceny: / 2
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
02.03.2017.
 1 marca 2017 r. w Starostwie Powiatowym w Bochni odbyła się konferencja prasowa z udziałem wojewody małopolskiego Józefa Pilcha, podczas której przekazał on władzom Powiatu Bocheńskiego i Nowego Wiśnicza promesy na modernizacje dróg powiatowych i gminnych, natomiast wójtowi Robertowi Rojowi wręczył promesę opiewającą na kwotę 1,1 mln zł z przeznaczeniem na stabilizację osuwiska w Kamyku.
Powiat Bocheński łącznie otrzymał prawie 4,2 mln zł dotacji w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz usuwania skutków klęsk żywiołowych na modernizację dróg. Promesy z rąk wojewody odebrał Józef Mroczek wicestarosta. 1 223 000 zł dotacji z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa zostanie przeznaczone na rozbudowę drogi powiatowej w Pogwizdowie i Zawadzie.  1 904 153 zł  z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na Rozbudowę drogi powiatowej w Brzeźnicy i Łazach. Natomiast 1 060 000 zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przeznaczone na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi w miejscowości Kamionna. Dodatkowo wojewoda przekazał na ręce burmistrz Nowego Wiśnicza Małgorzaty Więckowskiej promesę na remont drogi gminnej w Łomnej w wysokości  ponad 350 tys. zł.
- Przekazuję na Państwa ręce promesy, z przeznaczeniem na inwestycje które wpływają na wzrost bezpieczeństwa. To już kolejny etap promes i mamy nadzieję na szybką ich realizację – mówił wojewoda małopolski.
Wojewoda Pilch poinformował również o przyznaniu Starostwu Powiatowemu w Bochni dodatkowych środków finansowych na wykonanie prac zabezpieczających budynek byłego dworu położonego w miejscowości Grabie w Gminie Łapanów w części stanowiącej własność Skarbu Państwa.


Informacja: Sabina Kierepka
 
© 2017 Strona Gminy Łapanów