Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6403592 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
16.12.2015.

Ogłoszenie

SIWZ

Umowa

Oferta

Wykaz usług załącznik nr 1

Oświadczenie załącznik nr 2

Oświadczenie załącznik nr 3

Oświadczenie załącznik nr 4

Oświadczenie załącznik nr 5

Oświadczenie załącznik nr 6  

Załącznik nr 7  


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów