Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6402091 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
22.09.2015.

Ogłoszenie o zamówieniu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Oferta
Oświadczenie o spełnianiu przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Informacja o przynależności do grupy kapitałowej
Uchwała Nr IX/48/15 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego


 

 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 Zamieszczono, dnia 04 listopada 2015 roku.


 Informacja o nieudzieleniu zamówienia

 Zamieszczono, dnia 04 listopada 2015 roku.

 

 

 

 

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów