Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6403577 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Modernizacja budynku Domu Kultury w Sobolowie wchodzącego w skład Centrum Kultury Gminy Łapanów PDF Drukuj
Oceny: / 0
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
19.08.2013.

Ogłoszenie

SIWZ
Specyfikacja techniczna
Umowa
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o spełnieniu warunków
Oświadczenie - załącznik nr 4
Oświadczenie - załącznik nr 5 i 6
Oświadczenie - załącznik 7
Przedmiar - c.o.
Przedmiar - dach
Przedmiar - elewacja
Przedmiar - kotłownia
Kosztorys uproszczony - c.o
Kosztorys uproszczony - dach
Kosztorys uproszczony - elewacja
Kosztorys uproszczony - kotłownia
Kosztorys pełny - c.o.
Kosztorys pełny - dach
Kosztorys pełny - elewacja
Kosztorys pełny - kotłownia
Kotłownia - rysunek

Zamieszczono, dnia 19.08.2013 r.


 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamieszczono, dnia 05.09.2013 r.

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów