Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6450328 -gości od 2008r

__________________

Materiały w postaci zdjęć i filmów zamieszczone na stronie internetowej Gminy Łapanów stanowią własność gminy i to gmina ma do nich pełnię praw na każdym polu eksploatacji w związku z czym wszelkie ich wykorzystanie, utrwalanie, obróbka i powielanie za pośrednictwem dowolnego medium wymaga zgody gminy.
Sesja Rady Gminy i Spotkanie Świąteczno-Noworoczne PDF Drukuj
Oceny: / 8
KiepskiBardzo dobry 
Wpisał: Grzegorz Statek   
04.01.2013.
 W dniu 28 grudnia  2012 r. w sali widowiskowej  Domu Kultury w Łapanowie odbyła się XXV Sesja Rady Gminy Łapanów. Po przyjęciu przez radnych porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji, wójt Jan Kulig poinformował o działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał. Następnie przewodniczący Andrzej Śliwa złożył sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia Komisji, po czym radni przystąpili do zgłaszania wniosków i interpelacji.

W trakcie Sesji podjęto uchwały w następujących sprawach:
1) zmiany uchwały budżetowej gminy Łapanów na 2012 r.,
2) zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Łapanów na lata 2012 – 2025,
3) zmiany uchwały Nr XXI/115/93 Rady Gminy Łapanów z dnia 9 października 1993 r. w sprawie utworzenia targowisk we wsiach Łapanów oraz Kobylec,
4) metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty,
5) ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
6) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu i miejsca składania deklaracji,
7) szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
8) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy,
9) przyjęcia budżetu gminy na 2013 r.,
9a) przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2013-2015,
10) przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2013 r.,
11) uchylenia uchwały Nr XXIV /175/12 w sprawie ustalenia wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny, leśny składanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział terenowy w Rzeszowie.
Na zakończenie wójt udzielił odpowiedzi na wnioski i interpelacje zgłoszone przez radnych.
Przyjęty przez radnych budżet gminy Łapanów na 2013 r. zakłada dochody na poziomie 27 873 071,00 zł, w tym dochody bieżące 25 351 335,00 zł i dochody majątkowe 2 521 736,00 zł. Wydatki ustalono na poziomie 27 876 571,00, w tym wydatki bieżące 25 179 071,00 i wydatki majątkowe 2 697 500,00 zł.
Kolejnym tematem Sesji była sprawa dotycząca zmian w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Radni przyjęli Regulamin i wstępną propozycję opłat od każdego gospodarstwa domowego:
1-osobowego – w wysokości 8,00 zł,
2-osobowewgo – w wysokości 16,00 zł,
3-osobowego i więcej – w wysokości 27,00 zł,
jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. W przypadku nie segregowania śmieci cena wzrośnie o 100%.
Po zakończeniu Sesji i krótkiej przerwie odbyło się Spotkanie Świąteczno-Noworoczne. Rozpoczęło się od koncertu kolęd Kapeli Ludowej „Łapanowianie” oraz montażu słowno-muzycznego w wykonaniu dzieci z Publicznego Przedszkola w Łapanowie. Następnie wójt powitał licznie przybyłych gości, a także krótko podsumował 2012 r., przypominając najważniejsze działania realizowane przez gminę w tym czasie. Następnie złożył wszystkim zebranym noworoczne życzenia, po czym wzniósł toast za pomyślność w Nowym 2013 Roku. Po wzajemnym składaniu sobie życzeń i tradycyjnym łamaniu się opłatkiem, wójt uhonorował medalami za dobrą współpracę osoby współpracujące z gminą w 2012 r. Otrzymali je m.in. władze powiatu, wójtowie sąsiednich gmin, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, Komendant Policji Powiatowej w Bochni, księża pracujący w parafiach znajdujących się na terenie gminy Łapanów, komendanci posterunków policji, dyrektorzy szkół, działacze samorządowi i sportowi. Ponadto wójt statuetką „ORZEŁ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2012” uhonorował najlepiej rozwijające się firmy i najbardziej zaangażowanych w życie gminy przedsiębiorców. Wśród nich znaleźli się:
1.    Paweł Łosiowski, Wojciech Łosiowski, Bogdan Rojowicz – Firma „SYSTEM-DROB”
2.    Józef, Jacek i Krzysztof Toporkiewicz – Firma „TUR” Ubojnia Zwierząt
3.    Dariusz Zduleczny – Firma „Tok-Frez”
4.    Stanisław Bzdyl – Firma „Max-Dach”
5.    Mirosław Satoła – Firma „Tran-Ziem”
6.    Maria i Wiesław Kukla – Sklep spożywczy
7.    Maria i Jan Śliwa – Cukiernia
8.    Andrzej Dedio – Masarnia
9.    Ewa i Robert Bachula – Firma „ROLBUD”
10.     Józef Mazankiewicz – Sklep spożywczy
11.     Małgorzata i Piotr Głowaccy – Firma „TELESFOR”
12.     Łukasz i Stanisław Kaczmarczyk – Firma „INSTALBUD”
13.     Mariusz Bukowiec – Firma P.P.H.U. Bukowiec
14.     Jan Kosiba – Firma „DROG-BUD”
15.    Wojciech Kasprzyk – Stacja paliw „OKTAN”
    Na zakończenie spotkania piękny koncert kolęd zaprezentował chór Klubu Seniora.


Tekst: Mirosław Drożdż
Zdjęcia: Piotr Musiał

 
© 2017 Strona Gminy Łapanów