Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

5996482 -gości od 2008r
Przetargi
Filtr     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Odsłony
21.03.2017. Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750  0+894,78 w Kamyku 1325
21.12.2016. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 227
07.11.2016. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 453
31.10.2016. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 367
20.07.2016. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 352
16.06.2016. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 - Gmina Łapanów 508
25.05.2016. Remont wraz z rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grabie, gm. Łapanów 546
26.04.2016. Remont drogi gminnej Łapanów-Rynek-Cmentarz w msc. Łapanów 689
04.04.2016. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki RENAULT GR 231 542
01.03.2016. Remont mostu na rzece Tarnawka w ciągu drogi nr 80 w msc. Tarnawa 1130
30.12.2015. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków gminy Łapanów i jej jednostek 938
16.12.2015. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 572
06.11.2015. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 648
05.11.2015. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 668
30.10.2015. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 647
22.09.2015. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 968
10.08.2015. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tarnawie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie 646
15.07.2015. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016 775
18.06.2015. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 995
14.05.2015. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów 1383
11.02.2015. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruch drogowego na terenie gminy Łapanów 2024
03.02.2015. Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów 1838
19.12.2014. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 1178
16.12.2014. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego 861
05.12.2014. Obsługa bankowa budżetu gminy Łapanów oraz jednostek organizacyjnych 1023
02.12.2014. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 988
18.11.2014. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 939
28.10.2014. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 954
03.09.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 2037
29.08.2014. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łapanów 2388
26.08.2014. Remont drogi dojazdowej za dworem w kierunku P. Piaseckich na działkach nr 124 i 134 w m. Tarnawa 950
11.08.2014. Roboty remontowe, montaż platformy dźwigowej i wykonanie sanitariatu dla potrzeb osób niepeł. 1019
05.08.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 1437
29.07.2014. Wójt Gminy Łapanów ogłasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż Nabywcy, dzierżawę i sprzedaż... 2171
22.07.2014. "Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby" 1192
03.07.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 1520
16.06.2014. "Remont drogi nr 92 Zbydniów k. Potońca w msc. Zbydniów w km 0 + 000 - 0 + 435" 950
03.06.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ... 1067
12.05.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ... 986
31.03.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Realizacja projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w ... 1096
21.03.2014. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego 1229
11.03.2014. Remont drogi nr 112 Kobylec-Borówka-do pól w msc. Kobylec 1190
05.12.2013. KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1365
16.10.2013. Remont drogi Zbydniów  Podjasień w km 0 + 000  0 + 550 w miejscowości Zbydniów 1239
09.10.2013. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym 1461
07.10.2013. Remont drogi dojazdowej nr 560 Tarnawa k/Pana Grabackiego w miejscowości Tarnawa 1144
28.08.2013. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości 2514
19.08.2013. Modernizacja budynku Domu Kultury w Sobolowie wchodzącego w skład Centrum Kultury Gminy Łapanów 1418
19.08.2013. Wykonanie pomieszczenia świetlicy wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Łapanowie 1440
09.08.2013. Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 2 w Tarnawie 2683
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»
Pozycje :: 1 - 50 z 203
© 2017 Strona Gminy Łapanów