Strona gminy Łapanów

Rada Gminy

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

..

Licznik odwiedzin

6202765 -gości od 2008r
Przetargi
Filtr     Pokaż # 
Data Tytuł pozycji Odsłony
20.06.2017. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego w kwocie 2 400 000,00 dla Gminy Łapanów 131
21.03.2017. Stabilizacja osuwiska w ciągu drogi gminnej K580180 w km 0+750  0+894,78 w Kamyku 1503
21.12.2016. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 268
07.11.2016. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 493
31.10.2016. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 402
20.07.2016. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 399
16.06.2016. Dowóz uczniów do szkół w roku szkolnym 2016/2017 oraz 2017/2018 - Gmina Łapanów 574
25.05.2016. Remont wraz z rozbudową budynku Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Grabie, gm. Łapanów 583
26.04.2016. Remont drogi gminnej Łapanów-Rynek-Cmentarz w msc. Łapanów 723
04.04.2016. Sprzedaż samochodu pożarniczego marki RENAULT GR 231 592
01.03.2016. Remont mostu na rzece Tarnawka w ciągu drogi nr 80 w msc. Tarnawa 1180
30.12.2015. Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków gminy Łapanów i jej jednostek 982
16.12.2015. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 612
06.11.2015. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 686
05.11.2015. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 709
30.10.2015. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej 683
22.09.2015. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego dla Gminy Łapanów 1004
10.08.2015. Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Tarnawie i Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbydniowie 691
15.07.2015. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016 802
18.06.2015. Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Łapanów w roku szkolnym 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1037
14.05.2015. Rozbudowa sieci wodociągowej w Gminie Łapanów 1436
11.02.2015. Poprawa warunków komunikacyjnych i bezpieczeństwa ruch drogowego na terenie gminy Łapanów 2059
03.02.2015. Remont sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrostowa, Gmina Łapanów 1880
19.12.2014. Odbiór i wywóz, odzysk lub unieszkodliwienie ustabilizowanego osadu ściekowego z terenu oczyszczalni 1215
16.12.2014. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego 895
05.12.2014. Obsługa bankowa budżetu gminy Łapanów oraz jednostek organizacyjnych 1053
02.12.2014. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1018
18.11.2014. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 1014
28.10.2014. Kompleksowa dostawa energii elektrycznej 986
03.09.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 2092
29.08.2014. Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Łapanów 2433
26.08.2014. Remont drogi dojazdowej za dworem w kierunku P. Piaseckich na działkach nr 124 i 134 w m. Tarnawa 990
11.08.2014. Roboty remontowe, montaż platformy dźwigowej i wykonanie sanitariatu dla potrzeb osób niepeł. 1053
05.08.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 1469
29.07.2014. Wójt Gminy Łapanów ogłasza pisemny przetarg ograniczony na sprzedaż Nabywcy, dzierżawę i sprzedaż... 2209
22.07.2014. "Poprawa jakości powietrza na terenie zlewni Rzeki Raby" 1233
03.07.2014. Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania OZE 1556
16.06.2014. "Remont drogi nr 92 Zbydniów k. Potońca w msc. Zbydniów w km 0 + 000 - 0 + 435" 988
03.06.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ... 1099
12.05.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. ... 1023
31.03.2014. Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Realizacja projektu: "Eliminacja wykluczenia cyfrowego w ... 1129
21.03.2014. Zakup paliw płynnych do pojazdów i urządzeń Gminnego Zakładu Komunalnego 1264
11.03.2014. Remont drogi nr 112 Kobylec-Borówka-do pól w msc. Kobylec 1222
05.12.2013. KOMPLEKSOWA DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 1399
16.10.2013. Remont drogi Zbydniów  Podjasień w km 0 + 000  0 + 550 w miejscowości Zbydniów 1271
09.10.2013. Ogłoszenie o pisemnym przetargu ograniczonym 1493
07.10.2013. Remont drogi dojazdowej nr 560 Tarnawa k/Pana Grabackiego w miejscowości Tarnawa 1179
28.08.2013. Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości 2548
19.08.2013. Modernizacja budynku Domu Kultury w Sobolowie wchodzącego w skład Centrum Kultury Gminy Łapanów 1451
19.08.2013. Wykonanie pomieszczenia świetlicy wraz z termomodernizacją budynku remizy OSP w Łapanowie 1484
 
«« start « poprz. 1 2 3 4 5 nast. » koniec »»
Pozycje :: 1 - 50 z 204
© 2017 Strona Gminy Łapanów